1
2

TMF 2009

7.ročník mezinárodní Konference TMF a výroční ceny "Treasurer roku 2008" .....

Program : http://czechtreasury.cz/files/node/forum/267/tmf_program_2009.pdf .....

Článek z lonského TMF : http://czechtreasury.cz/files/node/forum/267/clanek_o_tmf_2008.pdf

Kód: 
TMF 2009
Datum: 
Čtvrtek, 11. Červen 2009
Místo: 
hotel Olympic, Praha 8 (metro B - Invalidovna)
Program: 

ČAT ve spolupráci s firmou "top vision" připravili již sedmý ročník mezinárodní Konference zaměřené na téma ovlivněné současnou finanční krizí - řízení rizik, kreditní management, platební styk a další treasury aktuální témata. Nebudou chybět TMS ani real-time zdroje dat. Jako již tradičně mají členi ČAT vstup zdarma !

Na konferenci Česká Asociace Treasury oznámila vítěze výroční ceny "Treasurer roku 2008"

Cenu „Treasurer roku“ letos poprvé vyhlásila Česká Asociace Treasury (ČAT) ve spolupráci s agenturou top vision a poradenskou společností Deloitte Advisory. Stalo se tak za účasti více než stovky a treasury manažerů a finančních specialistů v rámci výroční konference Treasury Management Forum konané dne 11. června.
Hlavní myšlenkou soutěže je ocenění práce korporátních treasury manažerů za výbornou práci či mimořádný počin v oblasti treasury a zvýšení prestiže, povědomí a významu treasury jakožto neoddělitelné součásti finančního řízení českých firem. „Touto cenou chceme poděkovat za náročnou a obětavou práci treasurerů, a ukázat i to, že svět financí nejsou jen controlling a účetnictví. Že je to svět lidí, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost, kteří řeší každodenně úkoly, bez nichž by firma neměla peníze na provoz, natož pak na rozvoj“ uvedl k ocenění Ivan Haco, prezident České Asociace Treasury.

Vítězné ocenění získal Vít Sigmund ze skupiny ČGS za vynikající hospodářské výsledky po dobu jeho působnosti, zavádění funkcí z České republiky do dalších společností holdingu včetně zahraničích dceřiných společností, vybudování skupinového systému řízení kreditního rizika a treasury management systému, a za propracovaný systém měření a řízení výkonnosti. „Tohoto ocenění si velice vážím, ale beru jej jako ohodnocení i pro své spolupracovníky a pro celou firmu,“ řekl vítěz prvního ročníku této prestižní ceny.

O vítězi ceny rozhodl řídící výbor ve složení ČAT, top vision a Deloitte. Finanční veřejnost, samy společnosti, ale i banky nominovali přes 20 známých jmen v oboru. Řada manažerů při pohledu na klesající výkonnost své firmy dospěla k názoru, že toto období není právě ideální pro prezentaci výsledků. „Soutěž jsme nechtěli postavit jen na číslech a ekonomických výsledcích firem za uplynulé tři roky, což bylo jedním z podpůrných kritérií při rozhodování řídícího výboru, ale využili jsme ukazatele jako zodpovědnost v rámci společnosti, řízení treasury projektů, prezentace treasury na veřejnosti“, komentoval systém hodnocení I. Haco.

Hlavní cenou pro Treasury manažera roku je účast na podzimní konferenci International Cash and Treasury Management v Kodani, kterou zajistili, stejně jako další ceny, vyhlašovatelé společně s partnery žebříčku, společnostmi EuroFinance, BPP Professional Education a Point Consulting.

Slavnostnímu vyhlášení předcházel diskusní panel s treasury manažery pod skvělou moderací Luďka Niedermayera. Vedle vítězného Víta Sigmunda, vedoucího treasury ČGS, se panelu zúčastnili Marek Kýhos, vedoucí Treasury Škoda Transportation; Ondřej Simon, vedoucí centrálního platebního styku v ČEZ, a Aleš Kolman, vedoucí odboru finančního řízení v Unipetrol Services.

Letošní premiérové vyhlášení výsledků soutěže Treasurer roku se odehrálo v časech globální finanční krize. Je to doba výrazně složitější, než tomu bylo v posledních letech. Na otázku Luďka Niedermayera k současné situaci, zdali si paneloví diskutující myslí, že „světlo v tunelu, které vidíme v dálce, je konec tunelu, nebo jsou to světla protijedoucího rychlíku“, odpovídali zajímavě všichni diskutující. Reakce prvního českého Treasurera roku však stojí za zamyšlení: „Pokud si budeme stále všichni říkat, že je krize, tak tady ta krize opravdu bude.“

Cílem Konference je seznámit finanční veřejnost s aktuálními tématy při řízení treasury v oblasti risk managementu (letos se zaměřením na kreditní rizika), cash managementu, cash flow a treasury operací, současně s nabídkou jednotlivých SW poskytovatelů a společností souvisejících s finančními činnostmi.

Konference spojuje přednáškovou část, určenou volně podle zájmu návštěvníků o dané téma v přednáškové části a prezentační část, přístupnou návštěvníkům konference v prostorech mimo přednáškový sál.Pokud máte zájem o účast na Konferenci, vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Účastnický poplatek je 6.900,- Kc + DPH, pro registrované členy ČAT je Konference zdarma!

Recenze :

Rdi bychom Vám jménem České Asociace Treasury poděkovali za Vaši účast na akci Treasury Management Forum.

Věříme, že letošní fórum splnilo Vaše očekávání a bylo pro Vás příjemně stráveným časem. Zároveň jsme pevně přesvědčeni, že zprostředkovalo hodnotné setkání s Vašimi kolegy z ostatních společností. Do budoucna se budeme snažit zohlednit Vaše podněty, ať jste nám je již v rámci zpětné vazby poskytli nebo ješte poskytnete.

Kompletní prezentace, jež zazněly na fóru, je možné stáhnout zde: prezentace

Fotografie z programu, miniworkshopů i stánků je možno stáhnout pod tímto odkazem: fotografie