Budoucnost podnikového reportingu a dozor nad ratingovými agenturami

Aktuality

Na jednání představitelů EACT vystoupila v půlce března 2022 i předsedkyně ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) Verena Ross.
Zaměřila se na dvě témata, která jsou pro firmy důležitá: 1) Role a budoucnost podnikového reportingu a jak podporovat udržitelné finance. 2) dozor nad ratingovými agenturami.

Současně zdůraznila dvě probíhající legislativní iniciativy, které přispívají odlišným způsobem k zelenému přechodu:
- standard pro zelené dluhopisy (GBS)
- směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniku (CSRD).

K tématu finanční regulace a dohledu CRA zmínila dohled velkých ratingových agentur na úrovni EU s cílem zajistit kvalitu a spolehlivost ratingů v EU.
Velmi důležitý je i legislativní návrh: Evropský Jednotný Přístupový Bod (ESAP).

Na závěr se vrací k ESG a tématech souvisejících s CRA:
- integrace faktorů ESG do úvěrových ratingů
- rozvíjející se trh ESG ratingů.