PwC CFO & Treasury Talks: Případové studie z řízení měnového a úrokového rizika

Aktuality

PwC CFO & Treasury Talks: Případové studie z řízení měnového a úrokového rizika

Prezentaci z květnové  PwC CFO & Treasury Talks - případové studie z řízení měnového a úrokového rizika - najdete zde:

https://images.content.pwc.com/Web/PwCGlobal/%7B69ffbb3b-4a2a-4d0e-9c2d-a90bae18ffe6%7D_PwC-Treasury-Talks_P%c5%99%c3%adpadov%c3%a9_studie_z_%c5%99%c3%adzen%c3%ad_m%c4%9bnov%c3%a9ho_a_%c3%barokov%c3%a9ho_rizika.pdf

 

23. května 2023 (odpoledne v 16–19h) Vás zveme na prezenční seminář z cyklu PwC CFO & Treasury Talks: Případové studie z řízení měnového a úrokového rizika, na kterém se budou probírat konkrétní případy a jejich řešení v oblasti měnového a úrokového rizika.

V reakci na přetrvávající nejistoty a překvapení na finančních trzích se budeme zabývat tím, jak správně zohlednit náklady zajištění v cenotvorbě finálních produktů. Na příkladu interního projektu si ukážeme, jak PwC zajišťuje své vlastní celoskupinové měnové riziko. Věnovat se budeme také možnosti alternativního zajištění úrokového rizika pomocí collaru, včetně pro někoho možná překvapujícího aktuálního nacenění.

 

Druhá polovina programu proběhne formou panelové diskuse za účasti Kamily Brunclíkové (Volkswagen Financial Services CZ) a Olgy Cilečkové (PwC).

 

Registrovat se můžete zde:

https://www.pwc.com/cz/cs/akce/2023/PwC_Pozv%C3%A1nka_PwC_CFOandTreasury_talks.pdf

 

PROGRAM
Programem akce Vás provede Petr Jablonský, Corporate Treasury Advisory, PwC.
 
15:30–16:00 Registrace
 
16:00–16:45 Tematické přednášky
Představíme Vám tři konkrétní projekty, u kterých nepůjde o žádnou teorii, ale pouze o skutečné problémy a jejich reálná řešení.
 
Jak správně zohledňovat náklady měnového zajištění ve finálních cenících produktů
Petr Jablonský, Corporate Treasury Advisory, PwC
 
Vnitropodnikové zajištění měnového rizika a reporting efektů zajištění
Pavel Holan, Corporate Treasury Advisory, PwC
 
Alternativní strategie pro zajišťování úrokového rizika – na příkladu úrokového collaru
Filip Kabelka, Corporate Treasury Advisory, PwC
 
16:45–17:30 Diskuzní panel
 
Kamila Brunclíková, Head of Accounting and Treasury BO, Volkswagen Financial Services CZ
Olga Cilečková, partnerka Corporate Treasury Advisory, PwC
Tomáš Krčka, Head of Group Treasury and Financial Trading, ČEZ
 
17:30 Networking s občerstvením