PwC webinář - Jak se připravit na nefinanční reporting? Povinnosti firem dle nových regulací udržitelnosti

Aktuality

30. března 2022, od 10:00–11:30 pořádá PwC webinář Jak se připravit na nefinanční reporting? Povinnosti firem dle nových regulací udržitelnosti – taxonomie EU a CSRD

Víte, jaká data bude Vaše firma povinna reportovat v rámci nové ESG regulace EU od roku 2024? Potřebujete se zorientovat v metodologii a indikátorech udržitelnosti pro Vaše odvětví, abyste mohli správně a včas nastavit nezbytné firemní procesy?

Připojte se na specializovaný webinář, kde PwC přehledně představí novou regulaci Evropské komise o povinném nefinančním reportingu, která velké společnosti zavazuje k tomu, aby sledovaly a vykazovaly dopad jejich činnosti na životní prostředí, sociální či zaměstnanecké otázky. Budeme se věnovat nastavení strategie, cílů a systému řízení rizik v oblasti udržitelnosti, který má být povinnou součástí výročních zpráv firem již za rok 2023. Budeme také diskutovat o zkušenostech se zaváděním ESG principů do praxe

Registrace na PwC webinář :

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_aaFg0K9EVWImpYG