Treasury projekt roku 2022

Aktuality

Treasury projekt roku 2022

Vážení finančníci, treasury specialisté, kolegové a finanční veřejnost,

 

Česká Asociace Treasury ve spolupráci se společností Ernst & Young vyhlašují nový ročník ocenění “Treasury projekt roku”, tentokrát za rok 2022 s tím, že je možné zohlednit projekty či části projektů dokončené v roce 2022.

Treasury projekt roku je tradičně oceněním těch, kteří obohatili oblast Treasury něčím zajímavým a inovativním. Tyto projekty jsou z definice dílem nejen jednotlivců, ale celých týmů, které jsou složeny ze zástupců různých oblastí v rámci společnosti.

Letošní nominace bychom chtěli zaměřit kromě tradičních témat (likvidita, peněžní toky, platební styk, nové IT systémy či implementace inovativních technologií, řízení rizik, apod.) i na projekty které spočívaly v tom, jak se treasurerům podařilo včas se přizpůsobit nové COVID situaci na trhu, pomoci udržet firmu nad vodou popř. dosáhnout i za ztížených podmínek růstu. Takových příběhů najdeme jistě dost a budou dostatečně inspirativní pro celou finanční komunitu.

Chceme Vás požádat o pomoc s nominacemi finančních projektů nebo řešení z Vaší firmy nebo firem, které mají souvislost s treasury aktivitami. Nominovat můžete kohokoliv či jakýkoliv zajímavý počin z oblastí Treasury a Finance.

 

Zajímá nás například, jak se treasury tým postavil specifickým výzvám, jaká byla výchozí situace/problém, který se řešil, jaké bylo použito řešení a jaké byly přínosy, včetně dopadů a zkušeností  z realizace výsledku projektu.

Slavnostní vyhlášení ocenění “Treasury projekt roku 2022”, včetně předání cen výhercům proběhne v rámci výroční konference Treasury Fórum, které je plánováno na červen 2023.

Těšíme se na Vaše nominace k ocenění „Treasury projekt roku” a věříme, že i letos se dočkáme inspirativních příspěvků. Vaše návrhy nominací (název společnosti, kontaktní osobu a kratký popis) můžete zasílat na email info@czechtreasury.cz  až do dubna 2023.

 

Oficiální pozvání a informace najdete zde: https://www.czechtreasury.cz/img/articles/000185/files/award-treasury-projekt-nominace-2022.PDF