Pravidla pro registraci

Číslo účtu ČAT 17012403/0300

Varianta A chcete zaplatit členský příspěvek na základě dokladu (faktury):

  1. pošlete elektronicky formulář přihlášky, příp. ručně vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu ČAT do sídla Asociace (jeden člen jedna přihláška), kde vedle Vašeho podpisu uveďte: "Vystavit fakturu"
  2. od ČAT dostanete fakturu s rozpisem plateb pro Vaši firmu podle jednotlivých členů;
  3. uhraďte fakturu na účet ČAT číslo 17012403/0300 u ČSOB, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury a do informace pro příjemce uveďte: "členský příspěvek ČAT".

Varianta B chcete zaplatit členský příspěvek přímo na účet:

  1. pošlete elektronicky formulář přihlášky, příp. ručně vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu CAT do sídla Asociace (jeden člen jedna přihláška) kde vedle Vašeho podpisu uveďte: "Platba přímo na účet";
  2. poukažte příspěvek Kč 4 000 Kč, resp. násobek podle počtu členů z Vaší firmy, nebo 2 000 Kč v případě schváleného individuálního členství - na účet ČAT číslo 17012403/0300 u ČSOB, jako variabilní symbol uveďte IČO vaší firmy (popřípadě rodné číslo) a do informace pro příjemce uveďte: "členský příspěvek ČAT";
  3. pro lepší orientaci v došlých platbách pošlete, prosím, e-mail na info@czechtreasury.cz s uvedením čísla účtu, ze kterého je placeno, Vaší firmy a jmen členů za které je poplatek placen;
  4. na základě obdržené přihlášky a došlé platby Vám bude vystaven doklad o zaplacení.

v případě nejasností nás kontaktujte na info@czechtreasury.cz