About us

CZECH ASSOCIATION TREASURY INTODUCTION

Welcome to the Czech Association of Treasury (CAT) website, the member of European Association Corporate Treasury (EACT) and International Group Treasury Association (IGTA). The CAT were established in 2001 and it is representative body for corporate treasurers in the Czech Republic.

The role of the treasury professional has evolved rapidly over the last ten years. In addition to the basics of banking relationships and cash management, treasury managers have to inform themselves about developments in electronic payment systems, e-commerce, risk management and relevant SWs for modelling and evaluating risks, credit management, accounting standards tax optimalizations and a variety of other issues. More than ever, treasury practitioners also have to participate with other managers to co-ordinate the flow of financial information throughout an organization.

We will be glad, if our pages of CAT enhance your knowledge of treasury management in Czech republic and discover more about CAT's branches, our annual conference for finance professionals, current seminars and meet our Member's chat.

CAT Objectives:

 1. To create and develop a professional association for those practicing corporate treasury management.
 2. To provide a forum of members to meet and discuss relevant issues.
 3. To promote ongoing professional development of corporate treasury.
 4. To improve the availability and standard of education in corporate treasury management.
 5. To collate members' views on topics of interest and to provide a collective voice on these topics to the Government, industry and the community.

Benefits of Membership the Society of Corporate Treasurers:

 1. Professional Development
  Each branch of the Association conducts seminars throughout the year. Topics included wider aspects of Risk Management, Cash/Liquidity Management, professional development, bank relationship, Systems and technology, law, tax and accounting impacts, relationship with auditors.
 2. Monthly educational meetings
  Each branch holds a monthly meeting with a guest presenter. These gatherings are educational as well as providing an opportunity to meet and discuss relevant issues with fellow treasurers, allowing you to keep updated with what the market is doing.
 3. Networking
  One of the most beneficial aspects of membership is the extensive and high level network of professional contacts, allowing you to learn how other corporations manage treasury issues, and keeping yourself abreast of what is happening in the corporate world.
 4. Annual Conference
  This is the highlight of the year, bringing together members from all over the country. The conference runs for two days, with some of the most experienced practitioners providing details and insights into treasury management.
 5. Treasury Newsletter
  A monthly newsletter provides information about new seminars, activities, timely and relevant articles on treasury management that keeps you in touch with the finance field.
 6. Library
  The Association use a reasonable selection of relevant journals (domestic and overseas) that are available to members.
 7. International Associations
  The CAT wants to be an active member of the european association EACT and worldwide group IGTA to explore ways of achieving reciprocal membership benefits.

Membership rules and criteria:

Membership of the CAT is a membership based primarily on current and past treasury experience. The main aim of the CAT is to promote the profession of treasury through the facilitation of opportunities for members to increase their technical expertise and to share knowledge and experience.

Code of Ethics:

 1. Members shall exemplify the skills of the profession and act at all times with integrity, care and diligence.
 2. Members shall seek to maintain and improve their professional knowledge, skills and competence.
 3. Members shall observe legislation and regulation that governs their respective activities, as well as the spirit of the law and contemporary market practice.
 4. Members shall consider the effect of their actions on all relevant stakeholders and declare to those parties any conflict of interest.
 5. Members shall exercise a duty of care such that their activities are capable of close public scrutiny.

 

COMMITEES

 

CASH/LIQUIDITY MANAGEMENT

Komise s nejrozsáhlejším záběrem odborné činnosti je zaměřena na Cash management. Zájem směřujeme na témata jako jsou financování a administrace dluhů, elektronický platební styk prostřednictvím bank, sjednání nejvhodnějších platebních (a dalších finančních) podmínek, řízení devizových a úrokových pozic z hlediska finančních potřeb firmy, vedení bankovních účtů a cash pooling, agendy platebních karet, inkas a záruk. To vše je nezbytné pro komplexní pohled na řízení peněžních toků (Cash flow), což cítíme jako problém číslo 1 českých společností. Komise připravuje ve spolupráci s dalšími Komisemi ČAT, ale i spřízněnými Asociacemi a odbornými skupinami semináře a diskusní workshopy na dílčí problematiky, tak aby se odborná veřejnost dostala k zajímavým informacím.

TREASURY SYSTEMS

Součástí práce komise pro treasury systémy je a bude sbírání informací o cash-management, treasury-management a dalších xxxx-management software, které slouží (nebo by alespoň měly sloužit) k podpoře procesů řízení cash-flow, pozic, rizika atd.

Budeme se snažit navazovat a udržovat kontakty s vývojářskými firmami, uživateli i implementátory těchto systémů tak, abychom získávali zkušenosti a poznatky o jednotlivých systémech, abychom mohli členům asociace předložit srovnávací analýzy, recenze nebo jenom všeobecné informace. Tato činnost bude probíhat ve spolupráci se všemi ostatními odbornými komisemi ČAT tak, aby získané informace byly komplexní a užitečné.

Velmi uvítáme Vaše připomínky a náměty k treasury systémům a Vaše recenze (nebo stesky) rádi uveřejníme na těchto stránkách.

LEGAL, TAX

Významnou oblastí činnosti ČAT jsou aktivity v oblasti legislativy, účetního a daňového managementu. V současné době řeší řada podniků, zejména těch, v kterých je zastoupen zahraniční kapitál, problémy s právním pohledem na jednotlivé transakce a jejich dopad na výsledky firmy (např. otázky kolem účtování finančních derivátů, jako jsou například měnové forwardy, FRA, IRS nebo opce, které se účtují podle mezinárodních standardů). Treasury produkty se také stávají jedním z hlavních nástrojů daňové optimalizace. ČAT se chce této problematice věnovat především prostřednictvím různých diskusních debat a setkání, kde by vystupovali zástupci organizací, které tento problém ve svém účetnictví řeší společně s auditorskými a poradenskými společnostmi.

BANKING RELATIONSHIP

Cílem komise je budování vztahů s bankovní sférou, která je hlavním partnerem podnikového treasury. Komise se bude snažit o to, aby se ČAT stala partnerem reprezentující podnikové treasury ve vztahu s obdobnými organizacemi v bankovní sféře (např. Bankovní asociace). Komise bude pomáhat při organizaci vzdělávacích seminářů ostatních komisí (risk management, cash/liquidity management) především zajištěním odborníků z bankovní sféry podle tématu semináře.

CAREER DEVELOPMENT

Cílem komise je usnadnit možnosti profesního vzdělávání členů ČAT. Komise bude organizačně zastřešovat pořádání vzdělávacích seminářů ostatních komisí (risk management, cash/liquidity management). Spolu s komisí pro mezinárodní vztahy se bude komise snažit o zapojení ČAT do mezinárodních vzdělávacích a certifikačních programů. Do působnosti komise spadá postupné vybudování a správa knihovny s literaturou týkající se profese treasury.

INTERNATIONAL RELATIONSHIP

Cílem komise je reprezentace profese treasury na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem ČAT vstoupila do mezinárodních asociací EACT a IGTA a zapojuje se do práce v obou těchto asociacích. Komise se dále bude zapojovat do organizace akcí ČAT s mezinárodní účastí (např. výroční konference ČAT, možnost konání konference EACT, IGTA, EuroFinance, návštěvy představitelů členských asociací, apod.). Dalším úkolem komise bude ve spolupráci s komisí pro profesnií rozvoj usilovat o možnost zapojení ČAT do mezinárodních certifikačního programů v oblasti treasury.

 

RISK MANAGEMENT

V oblasti řízení rizik (Risk managementu) se aktivity Asociace orientují na rozpracování všech typů rizik, s důrazem na finanční rizika. Pohled na řízení rizika znamená jej identifikovat, analyzovat a změřit, aby jej šlo v dalším kroku diverzifikovat a eliminovat jeho případný dopad na výsledky společnosti. 

Zaměříme se na přípravu uvedených procesů, aby se mohli podniky pustit do výpočtů aktuálního rizika firemního portfolia pomocí metod tržního M-T-M ocenění otevřených pozic, Value at Risk a Stress testů kalkulacemi, Sensitivity analýzami, nastavením a kontrolou limitů apod. Cílem je optimalizace výnosů při stanovené úrovni rizika dopředu stanovené vedením společnosti. 

Teprve poté co umíme pracovat se zmíněnými procesy jednotlivě, lze již optimalizovat výnosy při stanovené úrovni rizika. Risk manager v rámci Risk management Commitee předává vedení společnosti výsledky činnosti, zúčastňuje se rozhodování o uzavíraných obchodech, a to vše za stálého oddělení kontroly od výkonné složky treasury. Jako nadstavbu lze v našich českých podmínkách přidat ještě výpočty rentabilit ROA a ROE, a přidané hodnoty RAROC a RAPM.