EY treasury hybridní seminář/webinář na téma Navigating the future of corporate treasury

Semináře

EY treasury hybridní seminář/webinář na téma Navigating the future of corporate treasury

ve středu 29. března proběhl v EY treasury hybridní seminář/webinář na téma Navigating the future of corporate treasury.

Záznam z akce - dostupný pouze do 6. dubna - si pustíte zde:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjNlZjc3MmEtZWQzZi00N2Y5LWI0ZjctZjg5OTFkODZhMjM5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25225b973f99-77df-4beb-b27d-aa0c70b8482c%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522340996c7-a416-4f3d-b74d-1b796777e655%2522%252C%2522IsBroadcastMeeting%2522%253Atrue%252C%2522role%2522%253A%2522a%2522%257D%26btype%3Da%26role%3Da%26mkt_tok%3DNTIwLVJYUC0wMDMAAAGK1XCUO88_IGJdnoZVNgymks-bxYx334G3dFgM7Q6JjGrQcGaWep7QYcGYIsQAALrxXbBK8x60bcN1K9WVV_1bIwem3Onertkt5ChZy-6BHDYa9qWUHg%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=00709e75-ae0d-4c56-9b4f-05b3766f53cc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

V prostorách EY bude součástí akce breakfast od 8:30 – 9:00. Od 9:00 do 11:00 se pak budeme se věnovat  společně tématům jako jsou cash and liquidity management, effective liquidity management – cash pooling, business case TMS, problematika transfer pricing na intercompany finincial transactions.

Partner FIS nám poskytne online vstup jednoho ze zákazníků, který aktuálně implementuje FIS Integrity.

 

Akce bude celá v angličtině, bude prezenční i online, takže se můžete přihlásit dle časových možností.

 

Další informace naleznete zde:

 

CZ verze:

https://www.ey.com/cs_cz/location-events/2023/transformace-podnikoveho-treasury

 

EN version:

https://www.ey.com/en_cz/location-events/2023/transformation-of-corporate-treasury