Podnikové Cashflow pomocí dluhopisů  + Cash pooling a transferové ceny

Semináře

Podnikové Cashflow pomocí dluhopisů  + Cash pooling a transferové ceny

1.listopadu od 14h Vás zve ČAT společně se SWISSLIFE-SELECT a právníky TPA na seminář Podnikové Cashflow pomocí dluhopisů  + Cash pooling a transferové ceny, v prostorách TPA :

Kanceláře TPA Group, 2.patro, v Praze 4 na Budějovické

ul. Antala Staška 2027/79

 

Prezenční seminář po delší odmlce se zaměří na cash management a řízení likvidity vydaných či zakoupených dluhopisů. Ukážeme, jak modelovat budoucí vývoj cash flow se zahrnutím měnového rizika, metody zajišťování a způsoby ocenění. Budeme diskutovat o tom, jak plánovat CF v rámci plánovacího procesu firmy a věnovat se budeme problematice danění.

V druhé části bude tématem Cash pooling, vnitropodniková banka a transferové ceny – praktické nástroje každého treasurera, které zasadíme do současnosti včetně diskuze k aktuálním požadavkům finančních úřadů. 

 

Přihlásit se na seminář můžete na: info@czechtreasury.cz

 

Program:

Dluhopisy

 • Charakteristika
 • Náležitosti dluhopisu a obecné podmínky emisí dluhopisů
 • Typy dluhopisů
 • Dluhopisy z pohledu emitenta a kupujícího
 • Základní terminologie/pojmy
 • Vliv úrokové sazby na cenu dluhopisu, cena, výnos do splatnosti, durace
 • Rating dluhopisů/emitenta

 

Cash management

Závazky plynoucí z emise a druhu dluhopisu

 • návaznost na účetnictví společnosti
 • vliv na cash flow
 • plánovací proces

Funkce dluhopisu v dluhovém řízení firmy a cash managementu

 • návaznost na plánovací proces včetně investičního plánu
 • propočet na systém řízení cash flow
 • systém cash managementu

Zdanění dluhopisů – obsah bude doplněn

 

Cash pooling, vnitropodniková banka, transferové ceny

 • cash pooling – schéma fungování a hlavní aspekty
 • koncept vnitropodnikové banky – schéma fungování a hlavní aspekty
 • transferové ceny – omezení, rozdíly mezi externím a vnitroskupinovým financováním
 • omezení daňově uznatelných nákladů – pravidlo nízké kapitalizace, nadměrné výpůjční výdaje

 

 

Těšíme se na Vaši účast.