EPC zveřejnila sdělení co nastane po Brexitu a ratifikaci dohody o odstoupení od smlouvy

Aktuality

Pro účely platebních režimů EPC SEPA (přestože se UK stane od 1. února 2020 zemí SEPA mimo EHP) budou britští poskytovatelé platebních služeb nadále působit v rámci působnosti SEPA režimu. V tomto rozsahu se do konce 2020 nebudou uplatňovat žádné nové požadavky a nebudou nutné žádné změny pro transakce SCT / DD do UK a z UK.

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/news/epcs-follow-brexit-after-ratification-withdrawal-agreement