Prosíme Vás o vyplnění 2 treasury dotazníků - moc děkujeme

Aktuality

VŠ diplomant p.Polák si dovoluje požádat o pomoc v průzkumu treasury managementu, který je součástí jeho diplomové práce. Cílem průzkumu je zmapovat současné praktiky treasury managementu v tuzemských podnicích.
Dotazníkové šetření bude otevřeno do konce března 2021.

ČAT dotaník využije pro porovnání vývoje treasury aktivit s historicky podobnými informacemi.


Vyplňovat můžete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFy3Pb1OUg93bB8i11dXJnIQM3r20W3TJBOcwlPkVCQ1iLeA/viewform

ČAT ve spolupráci s partnerem ARM v únoru uzavírá studii o Řízení rizik. Předkládáme s ARM jednoduchý online dotazník s jehož pomocí se snažíme zmapovat jak některé role a funkce treasury dnes vypadají, jakou změnu do nich přináší současná situace a jak dalece jste na změny připraveni z pohledu IT.

Prosíme členy i nečleny o pár minut vašeho času a vyplnění dotazníku, který naleznete na následujícím odkaze: https://form.typeform.com/to/EyklfM1e

 

Platnost skončila u 6. vydání Journey To Treasury (JTT) s EACT partnery BNP, PwC a SAP  provádíme průzkum v rámci komunity Treasury, abychom identifikovali klíčové trendy.